Startsida >

Jul

Jul

Varför firar vi jul?

Vi firar jul till minne av Jesu Kristi födelse. Under julförberedelsernas högvarv får vi stilla oss inför profeten Jesajas stämningsfulla ord: "Det folk som vandrar i dödsskuggans dal skall se ett stort ljus, för ett barn blir fött, en Son blir oss given." Det mångkulturella samhällets förespråkare gör oss påminda om att julens budskap inte är känt eller omfattas av alla. Julen är ömtålig och omvandlas lätt till allmän festhögtid. Julhälsningar skickas som s.k. "Seasons Greetings" utan egentlig koppling till den kristna helgen.

Adventstiden hjälper oss att förstå julen. Jesus Kristus kommer emot oss i vår längtan och vårt sökande efter Honom. Redan de vise männen sökte efter det nyfödda Jesusbarnet. Efter Jesu död sade änglar till kvinnorna vid graven: den ni söker är inte här, Han har uppstått. Vårt sökande finns med från Jesu vagga till Hans grav. Under Jul och Påsk får vi därför fira att vi i Honom funnit Världens Frälsare och Försonare. Och Han har funnit oss. Vägen till Gud är öppen. Jesus är Guds Son, Frälsaren som Gud Fadern sände till oss för att försona mänskligheten med sig själv.

Inget hindrar att vi lever med i den glädje och fest som har mer världslig karaktär med julgran, ringlekar och julbak. Julklappar är ett eko av de vise männens gåvor till Jesusbarnet, och av St Nikolaus som blev förebild för jultomten. Och vår förberedelse och glädje får sin fullbordan i Julhelgen när vi firar Frälsarens födelse i julbön och julotta.

Niklas Bonde, församlingspastor i Petrus församling, Helsingfors