Startsida > Kontaktuppgifter >

Kyrkoherdar

Kyrkoherdar

Namn: Stefan Forsén
Uppdrag: kyrkoherde
Enhet: Matteus församling
Telefonnummer: (09) 2340 7310 / 050-380 3945
E-post: stefan.forsen@evl.fi
Namn: Bengt Lassus
Uppdrag: kyrkoherde
Enhet: Petrus församling
Telefonnummer: 09-2340 7110, 050-551 4807
E-post: bengt.lassus@evl.fi