Vigseln

Ni behöver inte oroa sig för själva vigseln eller ens minnas alla detaljer. Vid samtalet med prästen före vigseln kommer ni överens om vigselformuläret och vilka tecken prästen visar er under förrättningen så att ni vet t ex när ni ska knäböja eller vända er mot församlingen.

Medan preludiet/brudmarschen spelar tågar brudparet tillsammans in i kyrkan. Den andra möjligheten är att brudgummen väntar uppe vid altaret medan bruden kommer in tillsammans med sin pappa eller någon annan närstående person. Brudgummen går sin brud till mötes och den som ledsagat henne överlåter bruden till brudgummen ungefär halvvägs upp längs mittgången varifrån paret tillsammans fortsätter upp till altaret. Brudparet knäböjer vid altaret. Gästerna stiger upp då bröllopsmarschen spelas.

Traditionen bjuder att brudens släktingar och vänner sitter till vänster och brudgummens släktingar och vänner till höger om mittgången, sett bakifrån kyrkan.

Om brudfrämman och bestmannen deltar i vigselförrättningen ska de stå snett bakom brudparet.

Brudparet kan avge ett ringlöfte som t ex kan ha följande utformning: "Jag älskar dig NN och vill dela sorg och glädje med dig och vara dig trogen till dess döden skiljer oss åt".

I slutet av vigselakten överlämnar prästen en Bibel till brudparet och lyckönskar dem. Brudparet lämnar kyrkan till tonerna av en brudmarsch eller ett postludium. Gästerna reser sig då brudparet tågar ut.

Brudmässa

Brudmässa är en vigselgudstjänst med nattvard. Kom överens om brudmässan då ni reserverar kyrkan eftersom förrättningen i så fall kräver längre tid.

Man kan också fira brudmässa som församlingens huvudgudstjänst på en söndag.

Välsignande av äktenskap

Vid borgerlig vigsel eller om äktenskapet ingåtts enligt lagar i ett annat land kan äktenskapet välsignas kyrkligt i Finland. Välsignelsen påminner om en kyrklig vigsel men frågorna formuleras på annat sätt.

Alla präster inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland kan välsigna ett äktenskap var helst i världen, eftersom välsignelsen inte är en juridisk handling.

Välsignelsen av äktenskapet kan ske i kyrkan eller på någon annan plats som parterna kommer överens om.