Startsida > Högtider > Kyrkbröllop >

Kyrka och präst

Var ska vigseln hållas?

Vigseln kan förrättas nästan var som helst, i kyrkan, hemma, i naturen eller på någon annan plats som ni lyckas övertyga prästen om.

Brudparet bestämmer själv hur stort och hur festligt bröllopet ska vara. Vigseln kan förrättas med endast två närvarande vittnen eller så kan brudens och brudgummens hela släkt och alla vänner delta i bröllopsfesten. Det viktigaste är att båda känner att detta är "vår egen fest".

Församlingens lokaliteter står i regel gratis till brudparets förfogande. Ni kan reservera vigselkyrkan i pastorskansliet. Valet av vigseldatum och klockslag påverkas av antalet andra tillställningar i kyrkan just den dagen.

De populäraste vigselkyrkorna är Domkyrkan, Johanneskyrkan, Mikael Agricolakyrkan, Botby gårds kapell, Gräsvikens kapell, Sveaborgs kyrka, Tempelplatsens kyrka och Gamla kyrkan. Därför gäller det att reservera vigseltid i god tid. Särskilt sommarlördagar är efterfrågade och om ni planerar ett sommarbröllop kan det vara skäl att redan på hösten kontakta pastorskansliet och reservera tid för vigseln.

Samkönade par kan höra sig för om vigsellokal hos åtta av samfällighetens församlingar. Allt som allt står drygt tio kyrkor till förfogande. Bland dessa finns Södra Haga kyrka, Pauluskyrkan, kyrkan i Vik och både den gamla och den nya kyrkan i Åggelby, Kottby och Månsas kyrka, Den Gode Herdens kyrka, Botby kyrka, Matteuskyrkan , Botby gårds kapell, Munksnäs kyrka, Munkshöjdens kyrka, Tölö kyrka och Tempelplatsens kyrka.

Alla församlingar hyr också ut sina lokaler för festbruk. Om det är fråga om bön med och för ett par eller en kyrklig förrättning uppbärs i princip inte någon hyra. Det är ändå skäl att kontrollera detta med församlingen.

Om ni väljer att vigseln ska ske på en annan plats än i kyrkan ska ni tänka på att vigseln jämställs med en gudstjänst och vad som är speciellt för en kyrklig vigsel. På platsen kan man om brudparet så önskar upprätta ett altare som kläs med en vit duk och dekoreras med ljus, blommor och ett kors. Framför altaret kan man ordna möjlighet för brudparet att knäböja liksom i kyrkan. Då man dekorerar bröllopslokalen är det bra att ta fasta på förrättningens liturgiska färg, dvs. vitt.

Vem förrättar vigseln?

Vanligtvis förrättas vigseln av en präst från endera partens hemförsamling men ni kan lika väl välja t ex er konfirmationspräst eller någon annan präst som ni känner. Helsingfors kyrkliga samfällighet har inte någon förteckning över präster som är beredda att viga eller välsigna samkönade par fastän det i Helsingfors finns präster som är beredda att göra det. Prästerna redogör själv för sina principer och rutiner.

På denna webbplats finns en förteckning över kyrkor i Helsingfors och resten av landet där samkönade par kan vigas och över präster som är redo att göra det

Om ni själv väljer präst ska ni meddela prästens namn till pastorskansliet redan då ni reserverar vigseltiden. Kom överens med prästen i god tid. Enklast kan ni göra detta då ni lämnar in ansökan om hindersprövning på pastorskansliet.

Förrättningssamtal

Det är också bra om ni i god tid före vigseln bokar tid för ett s k förrättningssamtal med prästen. Vid samtalet kan ni diskutera olika frågor som gäller vigseln, t ex vigselformuläret, förrättningens art och om ni vill att prästen ska delta i bröllopsfesten. Vigselformuläret kan utformas på olika sätt och under samtalet kommer ni överens om vilka element som ska ingå. Berätta också för vigselprästen om era egna önskemål och vilket släktnamn ni valt.

Det finns många alternativ då det gäller att förverkliga en vigsel. Gå gärna igenom alternativen tillsammans med vigselprästen. I vigseln ingår alltid bibelläsning, tal, frågorna, äktenskapets stadfästelse, bön, psalmsång och musik.