Startsida > Högtider > Kyrkbröllop >

Före vigseln

Före vigseln

En kyrklig vigsel kräver att man är konfirmerad och medlem av kyrkan. I annat fall sker vigseln hos de civila myndigheterna. Ett sådant äktenskap kan välsignas i kyrkan.

Kyrklig vigsel kan ges par där den ena parten hör till den evangelisk-lutherska kyrkan och den andra till något annat kristet samfund eller något annat kristet trossamfund. Också par där den ena parten hör till ett utländskt kristet samfund kan vigas kyrkligt.

Prövning av hinder

Brudparet ska tillsammans på pastorskansliet i endera partens hemförsamling anhålla om hindersprövning för äktenskapet. Anhållan görs på en blankett som båda ska underteckna. Då ni ansöker om prövning ska ni uppvisa legitimation med fotografi. Ni kan också fylla i blanketten hemma och sända den per post till pastorskansliet. Också i det fallet måste ni båda underteckna blanketten.

Anhållan om hindersprövning ska lämnas in minst sju dagar före vigseln. Intyget är i kraft i fyra månader. Om vigseln förrättas av en präst från endera partens hemförsamling får han/hon hinder-löshetsintyget direkt via pastorskansliet. I annat fall ska paret se till att vigselprästen får intyget.

För tilläggsinformation om hindersprövningen kan ni kontakta pastorskansliet i er hemförsamling.

Blanketten kan ni fylla i här.

Lysning

Enligt gammal tradition förelyses äktenskapet i högmässan före vigseln. Vid lysningen anges brudens och brudgummens namn i den församling paret önskar i samband med gudstjänsten. Samtidigt ber församlingen för brudparet.

Ni kan komma överens om lysningen då ni lämnar in anhållan om hindersprövning. Ni kan också meddela att ni inte vill att vigseln förelyses offentligt.

Val av släktnamn

Brudparet besluter själv vilket släktnamn paret ska anta och meddelar prästen om detta. Efter vigseln ska eventuella namnändringar registreras i befolkningsdatasystemet.

Uppgifter om ändringen av släktnamn förmedlas automatiskt till flera instanser. Bl a statliga och kommunala myndigheter, makarnas församlingar, Folkpensionsanstalten, posten och flera banker, försäkringsbolag och butikskedjor anlitar Befolkningsdatacentralen. Men informationen förmedlas inte automatiskt till alla instanser. Därför är det bra om ni också själv meddelar olika instanser om namnbytet.

Tilläggsinfo om val av släktnamn hittar ni på justitieministeriets webbplats.