Startsida > Högtider > Enbart det bästa >

Varför döper man små barn?

Varför döper man små barn?

Dopfesten

Dopet är det lilla barnets allra första högtidsdag. Då samlas familj, faddrar, släktingar och familjens vänner till dop. Varje litet barn är värd en fest som denna. Tillsammans kan man glädjas och stilla begrunda födelsens underverk, men kanske också tänka på hur komplicerat och svårt livet kan vara.

Sedvänjor och traditioner

Sedan århundraden och i generationer har man upprätthållit traditionen att döpa. Det lilla dopbarnet är nu en länk i en kedja av många släktled. Någonting mer övergripande än den enskilda individen och en enskild familj. På ett för oss osynligt sätt ingår det lilla barnet nu i ett samfund som existerar bortom tid och rum.

Stöd

Föräldrar, faddrar och övriga dopgäster bildar ett slags stödgrupp och skyddsnätverk för den lilla. I det här skyddsnätverket ingår också församlingen, som barnet nu genom dopet blivit införlivad i.

Omsorg

Dopet handlar också om den omsorg föräldrarna och den övriga familjen och släkten visar den lilla. I omsorgen ingår att man bereder barnet en möjlighet att komma i kontakt med det heliga och växa upp med ett sunt, kristet värdesystem.

De som närvar vid dopet ber för det lilla barnet och får också en möjlighet att själva erfara Guds närhet.