Startsida > Högtider > Enbart det bästa >

Vad ska barnet heta?

Vad ska barnet heta?

Föräldrarna väljer namn

Före dopet ska man fundera på vad barnet ska heta. Att välja namn är en viktig uppgift för föräldrarna. När man väljer namn är det skäl att tänka på att barnet kommer att ha samma namn både som litet barn och vuxen, ja med största sannolikhet hela sitt liv. Det är väl värt att tänka på att barnet ska kunna bära sitt namn med glädje och stolthet också som vuxen.

I samband med dopet tecknar prästen korstecknet över barnets ansikte och bröst. Därav synonymen kristnande, ett begrepp där korstecknet spelar en central roll. Att nämna namnet vid dopet är viktigt, eftersom Gud kallar barnet genom att nämna det vid namn. Det är inte prästen som ger barnet dess namn, utan föräldrarna. Namnet är offentligt först när det antingen införts i kyrkböckerna eller i statens befolkningsdatasystem.

Maximalt tre förnamn

Även om det är föräldrarna som beslutar om barnets namn så regleras det också i namnlagen (9.8.1985/694). Enligt den kan vi finländare ha maximalt tre förnamn. Namnet får inte vara olämpligt och ett förnamn som medför olägenhet kan inte heller godkännas. Till form och skrivsätt ska namnet motsvara namnskicket i vårt land. Man kan inte heller ge en pojke ett kvinnonamn eller en flicka ett mansnamn. Ett släktnamn kan inte godkännas som förnamn och inte heller ett namn som sedan tidigare bärs av ett syskon eller halvsyskon. För att undvika pinsamma situationer är det bra att diskutera namnfrågan med dopprästen i god tid på förhand.

Släktnamn

Om föräldrarna vid barnets födelse har ett gemensamt släktnamn får barnet samma namn.

Om gifta föräldrar däremot har olika släktnamn, kan de gemensamt besluta om vilket släktnamn barnet ska få. Detsamma gäller för sambor om faderskapet är bekräftat.

Alla barn till samma föräldrar bör ha samma släktnamn ifall bägge föräldrarna är deras vårdnadshavare. Om bara den ena föräldern är barnets vårdnadshavare, har hon eller han rätt att besluta om barnets släktnamn.

Namnlagen