Startsida > Högtider > Enbart det bästa > Hur fostra sitt lilla barn? >

Från grundtillit till gudsrelation

Från grundtillit till gudsrelation

Relationen mellan förälder och barn påverkar också den gudsbild barnet får. Genom föräldrarnas varma blick och kärleksfulla händer blir Guds omsorg en realitet för barnet. Kristen fostran handlar om samspelet mellan föräldrar och barn. Föräldrarna förmedlar Guds kärlek och välsignelse till sitt barn.

Genom dopet ges föräldrarna ett naturligt tillfälle att överföra den kristna trons livsupprätthållande kraft till den nya generationen. Dopet är ett löfte om Guds omsorg. När barnet växer och blir självständigt kan föräldrarna lägga det i Guds händer.

I Bibeln, men också i psalmer för barn och i andliga sånger, finns det gott om nyckelord med anknytning till det tidiga samspelet mellan förälder och barn:

blick

  • 493 Gud som haver barnen kär
  • 492 Jag lyfter ögat mot himmelen (och knäpper hop min händer)
  • 463 Vem är det som kommer på vägen?

beröring, famn

  • 212 Vi tackar dig, vår Skapare, för livet som du ger.
  • 188 Det finns en plats i en stor trygg famn (som är bara, bara min)
  • 224 Du öppnar, o evige Fader, i Kristus din famn (mot dem som samlas i längtan och bön i ditt namn)

Barnets förtröstan på Gud är den grund som hoppet vilar på. Att lära sig förlåta och bli förlåten är viktigt med tanke på barnets utveckling. Det är en skatt som kan bära genom hela livet.