Startsida > Högtider > Enbart det bästa >

Hemförsamling

Hemförsamling

I din hemförsamlings pastorskansli kan du reservera doppräst och församlingens utrymmen för dopfesten. På församlingens webbplats hittar du också information om församlingens minior- och juniorverksamhet och om klubbverksamheten för föräldrar och barn.


Din hemförsamling i Helsingfors

Tammerfors församlingar: verksamhet för barn och familjer

Vanda svenska församling: verksamhet för barn och familjer