Studentarbete

"Längtar du efter en andningspaus mitt i hektisk vardag? Behöver du någon att prata eller sucka tillsammans med? Studentprästerna finns till för dig!

Både studerande och personal kan kontakta studentprästen för prat om både vardag och fest, studiestress och vägvalsångest, relationer och ensamhet, tro och tvivel. Präster har tystnadsplikt. Studentpräster står även till tjänst med välsignelse av hem, dop, vigsel och jordfästning.

Slå en signal, facebooka eller ryck oss i prästskjortsärmen när vi möts på campus!

Du kan även knacka på under mottagningstid enligt följande:

  • Campus Mejlans, torsdag kl. 13-15 (Jessica)
  • Hanken, tisdagar kl. 14-16 (Jessica)
  • Arcada, onsdagar kl. 13-14 (Jessica)
  • Prakticum, torsdag kl. 10-14 (Uffe)


Jessica Högnabba
09 2340 2251, 050 380 0662
jessica.hognabba@evl.fi
Länk

Ulf Skogström
09 2340 2239, 050 404 5381
ulf.skogstrom@evl.fi