Startsida > Gemensamt arbete > Gemensamt svenskt arbete >

Samtalstjänst och nätjour

Samtalstjänst och nätjour

Det hjälper att prata.

Kyrkans samtalshjälp finns till för dig som behöver ett lyssnande öra. De jourhavande är utbildade frivilliga eller kyrkligt anställda med tystnadsplikt.

Samtalstjänsten består av chatt, brev-, nät- och telefonjour. Chattjouren är öppen må-to kl. 18-20 och finns på adressen www.samtalstjanst.fi. Nätjouren hittar du under samma adress, breven besvaras inom en eller ett par dagar.

Telefonjourens nummer är 0400 22 11 90 (från utlandet +358400221190) och dejourerar varje kväll kl. 20-24.

Du kan dessutom skriva ett handskrivet brev till Kyrkans brevjour, PB 210, 00131 Helsingfors.