Informationen & Helsingfors Extra

Helsingfors Extra är Helsingfors prosteris tidning, som utkommit med fyra nummer per år i form av en 8-12 sidors bilaga till Kyrkpressen.

Hextra nr 4 2016 utkom till jul. Tidningen lades ner vid årsskiftet 2017 av sparsamhetsskäl. Därefter började en ny period då Kyrkpressen fick 3 st Helsingfors sidor varannan vecka. KP producerar dessa och kontaktpersonen i Kommunikationsenheten i den kyrkliga samfälligheten är Nina Österholm som efterträtt Alf Lindberg, som går i pension den 1 maj 2017. I frågor som gäller information och kommunikation kan Ni redan nu vända er till informatör Nina Österholm tfn 050-3376319.

Klicka upp "Hextra" nr 4 2016 härinvid under rubriken "Nyaste".

Informationssekreteraren Alf Lindberg ansvarar för intern och extern information som gäller församlingarna och den kyrkliga samfälligheten. Sekreteraren redigerar Kyrkpressens Helsingfors-bilaga och de svenska sidorna i personaltidningen.

Om du har tips och synpunkter gällande Helsingfors Extra kan du kontakta redaktören Alf Lindberg.

Informationssekreteraren kan hjälpa bl.a. med
- kontakter och information till medierna
- notiser och artiklar, puffar och annonser till pressen
- frågor i anslutning till lay-out, tryckning och illustration
- utbildning av förtroendevalda
- tfn: (09) 2340 2238.

e-post: alf.lindberg(a)evl.fi


Nedan nya informatören pol.mag Nina Österholm. Hon nås per e-post på adressen: nina.osterholm@evl.fi och tfn 050-3376319.

Nyaste

Helsingfors Extra 4/2016 (pdf, 14.51 Mt)

Arkiv

2016

Helsingfors Extra 3/2016 (pdf, 21.78 Mt) Helsingfors Extra 2/2016 (pdf, 14.73 Mt) Helsingfors Extra 1/16 (pdf, 1.81 Mt)

2015

Helsingfora Extra 4/15 (pdf, 1.34 Mt) Helsingfors Extra 2-3/15 (pdf, 2.34 Mt) Helsingfors Extra 1/15 (pdf, 1.44 Mt)

2014

Helsingfors Extra 3-4/14 (pdf, 2.48 Mt) Helsingfors Extra 2/14 (pdf, 15.71 Mt) Helsingfors Extra 1/14 (pdf, 1.34 Mt)

2013

Helsingfors Extra 4/13 (pdf, 0.93 Mt) Helsingfors Extra 3/13 (pdf, 23.58 Mt) Helsingfors Extra 2/13 (pdf, 2.3 Mt) Helsingfors Extra 1/13 (pdf, 0.78 Mt)

2012

Helsingfors Extra 4/12 (pdf, 2.07 Mt) Helsingfors Extra 3/12 (pdf, 2.63 Mt) Helsingfors Extra 2/12 (pdf, 1.53 Mt) Helsingfors Extra 1/12 (pdf, 1.18 Mt)

2011

Helsingfors Extra 4/11 (pdf, 1.63 Mt) Helsingfors Extra 3/11 (pdf, 0.72 Mt) Helsingfors Extra 2/11 (pdf, 0.94 Mt)