Startsida > Gemensamt arbete > Gemensamt svenskt arbete >

Familje­­rådgivning

Familjerådgivning

Familjerådgivningen erbjuder helsingforsare professionell samtalshjälp vid problem i parrelationen och i krissituationer.

Vi samtalar med dig om frågor som berör parrelationen, familjen och dig. Två av familjerådgivarna samtalar på svenska. Du kan komma med din partner eller andra familjemedlemmar. Du kan också komma bara du. Samtalen med mottagningssekreterarna och familjerådgivarna kostar inte något och är konfidentiella. Samtalen förutsätter inte att du är medlem i kyrkan.

Du kan kontakta familjerådgivningen bl. a. då
•interaktionen i familjen inte fungerar
•du överväger separation eller behöver hjälp för att klara en separation
•du har förlorat diskussionskontakten till din partner
•närhet och sexualitet känns svåra
•otrohet eller svartsjuka försvårar ditt liv
•psykiskt eller fysiskt våld försvårar ditt liv
•du vill fundera på hur det står till med din parrelation

Tidsbeställningsnumret är 09 2340 2555 vardagar kl. 9-12.

Besöksadressen är: Helsingfors kyrkliga samfällighet, Tredje linjen 22 B (3. våningen), 00530 Helsingfors.

För en utförligare presentation av familjerådgivningen, gå till Suomenkielinen perheneuvonta (hemsidan mest på finska).

Familjerådgivning på finska

Suomenkielinen perheneuvonta