Startsida > Gemensamt arbete > Skriftskola >

Vad händer på skriban?

Är skriftskola som vanlig skola?

Inte helt. Undervisningen är samtalsbetonad, med fokus på kreativitet och mångfald.

I Petrus församling går vi på olika sätt igenom vad den kristna tron innefattar och erbjuder dig som konfirmand en möjlighet att bekanta dig med och också testa på vad den handlar om. Vi satsar mycket tid på att bygga en god, inbjudande gemenskap på våra läger där du som konfirmand ska trivas. Det gör vi bland annat genom roliga lek-betonade kvällsprogram, spårningar, en fotbollsturnering, workshops, tävlingar och stafetter, samt bastubad och simning för att nämna några saker.

I Matteus församling utgår vi från dig som går skriftskolan. Vi använder exempel från film och musikvärlden för att du bättre ska förstå och vi ger stort utrymme för dina frågor, din tro och ditt tvivel.

I Johannes församling har vi varierande undervisning i form av diskussioner, skapande aktiviteter, värderingsövningar men även en del traditionell undervisning. Vi utgår även ifrån konfirmandernas frågor och bygger en undervisningshelhet där det finns utrymme för funderingar som täcker allt mellan himmel och jord.

Foto: Marianna Siitonen

Är det tryggt att gå skriftskola?

Församlingsverksamheten för ungdomar kan se olika ut beroende på var man bor i Borgå stift. Men gemensamt för alla församlingar i den lutherska kyrkan är att det ska finnas ett mål, ett tydligt innehåll och en ansvarsperson för verksamheten. Samlingarna ska vara öppna och de ansvariga ska kunna redogöra för vad som sker på dem om någon frågar. Innehållet i samlingarna ska vara utformat så att barnens och ungdomarnas integritet är tryggad. Det betyder att miljön ska vara trygg och att ungdomarna ska få tänka själva, pröva det de hör och själva ta ställning.

Det finns alltid en säkerhetsplan för skriftskollägren och en av de anställda är säkerhetsansvarig.

Foto: Pekka Akin