Startsida > Gemensamt arbete > Skriftskola >

Vad är skriba?

Vad är skriba?

Under det år då du fyller 15 år (eller senare) har du möjlighet att få konfirmandundervisning och bli konfirmerad. För många är skriftskolan eller "skriban" en milstolpe i livet. Det innebär att man tar ett steg närmare det vuxna livet.

Nästan alla 15-åringar i Finland går i skriftskola. Det beror på att de allra flesta tycker att det är meningsfullt och värdefullt. Dessutom har man väldigt kul i skriftskolan! Under skribalägret är man med om något alldeles unikt och man får värdefulla minnen för livet.

Foto: Marianna Siitonen

Vad handlar skriban om?

Konfirmationen hör ihop med dopet, den finns till för att du ska lära känna den tro du har blivit döpt till. Under skriftskolan får du lära dig mera om den kristna tron. Vi diskuterar livets stora frågor och lär oss mer om vad kyrkans tro och lära innebär.

Skriftskolans innehåll bygger på den evangelisk-lutherska kyrkans plan för konfirmandarbetet.

När du har tagit del av undervisningen får du själv välja om du vill säga ja till denna tro, du får bekräfta ditt dop, "confirmare" – det är konfirmation.

Som konfirmerad räknas du som en vuxen medlem i församlingen. För att kunna bli fadder till ett barn som döps eller för att kunna kandidera i församlingsval behöver du vara konfirmerad. Likaså behöver du ha gått skriftskolan för att kunna gifta dig i kyrkan.

Foto: Sanna Krook / Kyrkans bildbank