Projekt Där nöden är störst-diakoni på svenska 2016-2018

Projektet förverkligar Cable grupper på svenska i församlingarna och prosteriet. Cable grupperna arbetar för att stärka deltagarna till en positiv förändring, känsla av tillhörighet och aktivt deltagande i församlingen eller andra sammanhang deltagarna lever i. Grupperna möts under sex veckors tid och arbetar med olika kreativa metoder och samlas också kring en gemensam måltid under träffarna.


Du är välkommen att delta i Cablegrupper om du

- vill lära känna dig själv och dina möjligheter och resurser på ett nytt sätt

- önskar en förändring

- är nyfiken eller intresserad av församlingens verksamhet

- önskar hitta en församlingsgemenskap

- vill lära känna nya människor

- vill hitta meningsfull sysselsättning och vill bidra med dina resurser för det gemensamma goda


Mera info om projektet fås av projektsekreterare Henrica Lindholm, tlf 044 2411 464.

Projektplan: Projektplan_Dar_noden_ar_storst.pdf (pdf, 0.37 Mt)Nästa Cable grupp börjar i Johannes församling 14.9 kl 12.15. Högbergsgatan 10 D, andra våningen, ingång från gården. Mera information ges och anmälningar tas emot av Barbro Ollberg, barbro.ollberg@evl.fi, tlf 050 3800 656 Karin Salenius, karin.salenius@evl.fi, tlf 050 3800 867.

Flygblad: Flygblad_Johannes_forsamling.pdf (pdf, 0.2 Mt)


Läs mera om Cablemetoden.