Startsida >

Gemensamt arbete

Gemensamt svenskt församlingsarbete tillhör Helsingfors kyrkliga samfällighet så som en separat svensk enhet. Enhetens uppgift är att sköta om de verksamhetssektorer i Helsingfors prosteri, som enligt samfällighetens grundstadga sköts gemensamt. Helsingfors prosteri består av tre svenskspråkiga församlingar samt tyska församlingen.