Bra att veta

Om uppgifter om en levande person inbegärs för släktforskning, skall släktforskaren i enlighet med personuppgiftslagen (52371999) 10 § tillhandahålla centralregistret en registerbeskrivning antingen per E-post sukututkimus.helsinki(at)evl.fi eller per post på adressen Centralregistret, PB 84, 00531 Helsingfors.

Det är att rekommendera att uppgifter om släktens levande personer insamlas i första hand av personerna själv. Så försäkrar man sig om att uppgifterna är korrekta och att personen som forskningen gäller inte utnyttjar sin förbudsrätt enligt personuppgiftslagens 30 § om utlämnade av uppgifter för släktforskning.

för uppgörande av en registerbeskrivning finns på Dataombudsmannens byrås hemsida.

Beställning av släktforskning

De med asterix * märkta fältena är obligatoriska

*
*
*
*
*
Ifall det är en släktutredning med omfattande datainnehåll kan beställaren på förhand begränsa tiden för utredningen.
*

Beställarens uppgifter

*
*
*
*
*
*
 

Ni kan också besöka centralregistret på Tredje linjen 22 B, 00530 Helsingfors.