Avgifterna för utarbetande av släktforskningar

Avgifterna för utarbetande av intyg för släktforskning

Grundavgiften för intyg som upprättas för släktforskning är 30 euro. Om utfärdandet tar längre tid än 30 minuter debiteras en tilläggsavgift på 15 euro för varje påbörjad 30 minuters period. Till exempel intyg som kräver 1 timme 15 min arbete kostar således 60 euro. Ytterligare debiteras en expeditionsavgift på 5,50 euro som inkluderar fakturering och postning.

Avgifterna för utarbetande av intyg för vetenskaplig forskning

För utfärdande av ett intyg för vetenskaplig forskning är grundavgiften 30 euro. Om utfärdandet tar längre tid än 30 minuter debiteras en tilläggsavgift på 12 euro för varje påbörjad 30 minuters period. Ytterligare debiteras en expeditionsavgift på 5,50 euro som inkluderar fakturering och postning.

Kyrkostyrelsen fastställer i enlighet med kyrkolagens 16 kapitel 2 a § (19/2009) avgifterna för ämbetsbetyg och släktutredningar.

Intyg till annat land

Bankerna debiterar för utlandsbetalningar under rubriken "bankens handläggningskostnader för uppdraget" enligt sin gällande prislista. Avgiften faktureras för ämbetsbetyg som sänds utomlands.

Bankens handläggningsavgift för utlandsbetalning 6,75 €.
Bankens handläggningsavgift om betalningen görs med check 12,61 €.
Avgifterna gäller från 1.10.2001 tillsvidare.