Startsida > Gemensam förvaltning > Tjänster > Till forskare >

Befolknings­statistik

Befolkningsstatistik

Centralregistret vid Helsingfors kyrkliga samfällighet uppgör statistik över förändringar i Helsingfors församlingarnas befolkningstal.

Centralregistret uppgör månads- och årsstatistik över förändringarna i församlingarnas befolkningstal. Årsstatistiken publiceras i slutet av januari eller i början av februari.

Tilläggsuppgifter gällande statistiken: kirjuri.helsinki@evl.fi, tfn 09 2340 8001.


Årsstatistik

2016 (pdf, 0.76 Mt) 2015 (pdf, 1.05 Mt) 2014 (pdf, 3.1 Mt) 2013 (pdf, 1.46 Mt) 2012 (pdf, 8.95 Mt) 2011 (pdf, 3.01 Mt)

2010 (pdf, 0.89 Mt)

2009 (pdf, 2.36 Mt)

2008 (pdf, 4.24 Mt)

2007 (pdf, 7.54 Mt)

2006 (pdf, 2.09 Mt)

2005 (pdf, 0.06 Mt)

2004 (pdf, 5.24 Mt)

Statistikcentralenbefolkning