Till forskare

Släktutredningar för släktforskning kan beställas från Helsingfors samfällighets centralregister. I centralregistret finns Helsingfors evangelisk- lutherska församlingars kyrkoböcker arkiverade från år 1856.

Helsingfors församlingars befolkningsstatistik finns på nätet från år 2004.