Startsida > Gemensam förvaltning > Tjänster >

Kyrkor och andra utrymmen

Kyrkor och andra utrymmen

Du kan boka kyrkor och andra församlingsutrymmen i Helsingfors direkt via församlingarnas kanslier.

Lägergårdarna erbjuder logi och kurstjänster året runt.

Kyrkor

kyrkorihelsingfors.fi

Presentation av kyrkorna på finska, svenska, engelska och ryska.

Information om församlingarnas andra utrymmen via kanslierna och de finska församlingarnas nätsidor .

Södra Helsingfors

Johannes församling

Västra och norra Helsingfors

Petrus församling

Östra Helsingfors

Matteus församling

Se var församlingsgränserna går .

Lägergårdar