Utträde ur kyrkan

Du kan utträda ur kyrkan genom en anmälan.

Skriftlig anmälan om utträde görs antingen på Magistratens blankett (Utträde ur religionssamfund) eller som fritt formulerad anmälan, ur vilken framgår

  • den utträdandes namn
  • personbeteckning
  • församling
  • underteckning och datum

Blanketten kan fyllas i på magistraterna, i församlingens pastorskansli eller vid centralregistret, Tredje linjen 22 B, 00530 Helsingfors.

HELSINGFORS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET
Centralregistret
PB 84,
00531 Helsingfors

Utträdet träder i kraft från den dag registerföraren mottagit anmälan. En skriftlig bekräftelse på utträdet till den utträdda sänds av magistraten.

Då utträdet skett senast 31.12. uppbärs inte kyrkoskatt därpå följande år. Den inkomstskatteskyldiga som under året inträder i kyrkan erlägger kyrkoskatt först från början av därpå följande år.

Man kan också utträda ur kyrkan genom att besöka Centralregistret och skriftligen fylla i en blankett.

Det lönar sig att välja mellan dessa säkra alternativ, så att dina personuppgifter inte hamnar hos någon tredje part.

Respons åt kyrkan

Irriterar du dig på någonting i kyrkan? Vill du ge respons på din församlings verksamhet? Du kan göra det anonymt på klagomuren.fi

Om du utträtt ur kyrkan eller tänker göra det, ge feedback på itkumuuri.fi/eropalaute

Men om jag ångrar mig?

Om du ångrar dig är du alltid välkommen tillbaka som medlem i kyrkan och i din församling. Vi har samlat respons om vad medlemskapet i kyrkan betyder för medlemmarna och vilka goda saker kyrkans medlemmar gör tillsammans.

Visste du att

  • Kyrkpressen- tidningens prenumeration kan man avsluta utan att träda ut ur kyrkan, ta kontakt med Centralregistret via blankett eller via e-post: kjkosoiterekisteri(at)ev.fi
  • Kyrkoskatt betalar man inte om man inte har skattebelagd inkomst.
  • Till kyrkan ansluter sig fler människor varje månad.

Funderar du på något gällande medlemskap i kyrkan? Ta kontakt klagomuren.fi .