Centralregistret upprätthåller medlemsregistret

Till centralregistrets uppgifter hör att upprätthålla ett register över medlemmarna och att registrera de kyrkliga förrättningarna.

Förrättningar är

Inträde i kyrkanoch utträde ur kyrkan registreras också av centralregistret.

Registreringar av kyrkliga förrättningar, tfn (09) 2340 8000.

För ytterligare uppgifter om Helsingfors församlingarnas skrifskolor kontakta församlingarna.

Foto: Sirpa Päivinen