Startsida > Gemensam förvaltning > Tjänster >

Bli medlem i kyrkan

Välkommen som medlem i kyrkan!

Du som vill ansluta dig till kyrkan kan göra det med den elektroniska blanketten men du kan också sticka dig in till din blivande församlings pastorskansli för att göra det.

Genom dopet upptas man som medlem i den evangelisk-lutherska kyrkan. I lutherska kyrkan liksom i de gamla kyrkosamfunden kan alla döpas, alltså både barn och vuxna.

Hur ansluter jag mig i Helsingfors?

Om du är döpt och

  • har gått skriftskolan och blivit konfirmerad
  • bor i Helsingfors
  • fyllt 18 år

fyller du i blanketten på webbtjänsten Bli medlem i kyrkan.

Efter det skickar din hemförsamling en bekräftelse på att du anslutit dig till kyrka.

Om du inte är döpt

  • och inte gått skriftskolan
  • men bor i Helsingfors

fyller du i kontaktformuläret.

Vi kontaktar dig personligen för att komma överens om hur processen går vidare.

Till vilken församling hör jag?

Vilken församling du hör till fastställs på basis av din adress. Du kan kolla upp församlingsgränserna på kartan över Helsingfors

Om du vill göra en sökning enligt adress klickar du på förstoringsglaset i kartbladets övre kant.

Helsingfors församlingarnas kontaktdata och öppettider.

Information om dopet hittar du på adressen www.enbartdetbasta.fi eller på kyrkans sidor: evl.fi.

Ytterligare information om att bli medlem i kyrkan

församlnigarnas pastorskanslier eller

Helsingfors kyrkliga samfällighets centralregister tfn 09 2340 8000 och kirkkoon.helsinki(at)evl.fi.

101 skäl att höra till kyrkan

Bra att veta om att bli medlem i kyrkan

Hur används kyrkans pengar i Helsingfors