Startsida > Gemensam förvaltning > Tjänster > Gravtjänst >

Reservering av begravning

Reservering av begravning

Om den avlidna, vid en kistbegravning, välsignas i begravningsplatsens kapell, ingår i bokningen av begravningskapell alltid även gravöppning och gravsättning.

Om den avlidna vid en kistbegravning välsignas på annan plats, t ex i en kyrka, skall tid för gravsättning bokas separat av gravtjänster.

Redan innan begravningstillståndet, som skrivs ut av en läkare, erhållits kan tid för begravningen reserveras. De anhöriga eller begravningsbyrån ombesörjer att begravningstillståndet sänds till gravtjänsterna innan jordfästningen sker.

För köp av kista och för ordnande av transporterna skall man vända sig till en begravningsbyrå.

Då man önskar gravsätta den avlidna på annan ort, t ex på födelsehemorten, skall man kontakta församlingen där.

När kistan sänks i graven senare än vid jordfästningen, t ex då graven finns på annan ort, kan en kort bönestund hållas vid graven. Den kan omfatta bibelläsning, bön, bönen Fader vår och Herrens välsignelse. En modell finns i slutet av psalmboken under rubriken "Sorgeandakter".

Se även:

Val av gravplats

Bokning av kremering och urnenedläggning

Gravtjänst

tfn 09 2340 6001

Mer gravtjänsts kontaktuppgifter

.....

Fotografi: Terhi Anneli Koivisto