Startsida > Gemensam förvaltning > Tjänster > Gravtjänst >

Förlängning av gravrätt

Förlängning av gravrätt

En ny gravplats upplåts för 25 år. Tiden för gravrätten förlängs vid gravsättning, så att gravrätten varar i 25 år räknat från begravningen.

Gravrätt kan inlösas även utan att en gravsättning sker. Gravrätten förlängs då 1-25 år.

Då tiden för gravrätten utgår kungörs detta

  • på graven
  • i de största rikstidningarna
  • i Kyrkpressen
  • i Helsingfors kyrkliga samfällighets tidning Kirkko ja Kaupunki

Förlängningen av gravrätt beställs av gravtjänst tfn 09 2340 6001,
e-post: helsinki.hautapalvelut@evl.fi

Gravtjänst

tfn 09 2340 6001

Mer gravtjänsts kontaktuppgifter

.....