Startsida > Gemensam förvaltning > Tjänster > Gravtjänst >

Bokning av begravningskapell

Bokning av begravningskapell

Jordfästningen sker i begravningskapellet, kyrkan eller vid graven, vanligtvis inom två-tre veckor efter dödsfallet. I Helsingfors kapeller hålls jordfästningar från tisdag till lördag.

Begravningsplatserna, förutom Månsas, har begravningskapell. De mindre kapellen har plats för 50 sörjande medan Sandudds nya kapell rymmer över 200 begravningsgäster. På Östersundoms begravningsplats finns en kyrka

Kapelltid bokas av gravtjänst antingen per telefon 09 2340 6001 eller genom ett personligt besök, besöksadress Tredje linjen 22 B.

Tid för jordfästning i kyrka bokas i församlingens pastorskansli. Samtidigt överenskoms om förrättningspräst.

Medlemmar av en evangelisk-luthersk församling får kostnadsfritt disponera samfällighetens kyrkor och kapell för jordfästning och hålla minnesstund i församlingssalarna. Av icke medlemmar uppbärs hyra. Prästens, kantorns och vaktmästarens tjänster är alltid gratis för församlingsmedlemmarna.

Ytterligare uppgifter om begravningsarrangemang jordfastning.fi eller Då en anhörig gått bort - anvisningar för begravningar (pdf, 2.12 Mt)

Det privata krematoriekapellet i Sandudd bokas av Krematoriestiftelsen,
tfn 09 605 913.

Gravtjänst

tfn 09 2340 6001

Mer gravtjänsts kontaktuppgifter

Mer information av begravningskapellen (på finska)

Mer information

Begravningsplatser

Kyrkor i Helsingfors

Fotografi: Terhi Anneli Koivisto