Startsida > Gemensam förvaltning >

Revisionsväsendet

Revisionsväsendet

Revisionsväsendet i Helsingfors kyrkliga samfällighet är underställd det gemensamma kyrkorådet och främjar den interna kontrollen för förvaltning och ekonomi i samfälligheten och i koncernen.