Svenskspråkig service

Kontaktuppgifter

Namn: Anne Alonen
Uppdrag: toimistosihteeri / byråsekreterare
Ansvar: Ämbetsbetyg
Telefonnummer: 09 2340 2214
Fax: 09 2340 2610
E-post: anne.alonen(at)evl.fi
Namn: Laila Asikainen
Uppdrag: sovellusneuvoja / tillämparstöd
Ansvar: Registrering av kyrkliga förrättningar och tillämparstöd
Telefonnummer: 09 2340 2209
E-post: laila.asikainen(at)evl.fi
Namn: Heidi Aunola
Uppdrag: toimistosihteeri / byråsekreterare
Ansvar: Gravtjänst
Telefonnummer: 09 2340 2226
Fax: 09 2340 2610
E-post: heidi.aunola(at)evl.fi
Namn: Leila Jääskeläinen
Uppdrag: toimistosihteeri / byråsekreterare
Ansvar: Ämbetsbetyg
Telefonnummer: 09 2340 2215
Fax: 09 2340 2610
E-post: leila.jaaskelainen(at)evl.fi
Namn: Anne Laaksonen
Uppdrag: toimistosihteeri / byråsekreterare
Ansvar: Ämbetsbetyg
Telefonnummer: 09 2340 2714
Fax: 09 2340 2610
E-post: anne.laaksonen(at)evl.fi
Namn: Maritta Leinonen
Uppdrag: toimistosihteeri / byråsekreterare
Ansvar: Gravtjänst
Telefonnummer: 09 2340 2273
E-post: maritta.leinonen(at)evl.fi
Namn: Sari Penttinen
Uppdrag: toimistosihteeri / byråsekreterare
Ansvar: Ämbetsbetyg
Telefonnummer: 09 2340 2634
Fax: 09 2340 2610
E-post: sari.penttinen(at)evl.fi
Namn: Ulla Rosenbröijer
Uppdrag: palveluesimies/ serviceförman
Ansvar: Ämbetsbetyg
Telefonnummer: 09 2340 2382
E-post: ulla.rosenbroijer(at)evl.fi
Namn: Nora Yliruka
Uppdrag: toimistosihteeri / byråsekreterare
Ansvar: Ämbetsbetyg
Ytterligare information: poissa

Centralregistret
Tredje linjen 22 B 00530 Helsingfors
öppen måndag–torsdag kl. 9–15, telefonservice måndag–fredag kl. 9–15
tfn 09 23400 (växel)
Fax: 09 2340 2610