Registrering av kyrkliga förrättningar och tillämparstöd samt arkivering

Kontaktuppgifter

 • Registreringsärende:
  tfn 09 2340 8000, kirkkoon.helsinki(at)evl.fi
 • Tillämparstöd:
  tfn 09 2340 8001, sovelluspalvelu.hsrky(at)evl.fi
 • Medlemstidningarnas adressregister (service på finska):
  tfn 09 2340 2235 på vardagarna kl. 9-10 och 12-13,
  kjkosoiterekisteri(at)evl.fi
 • Arkivering:
  tfn 09 2340 2711, matleena.koski@evl.fi
Namn: Anne Suikkanen
Uppdrag: rekisteriasiantuntija
Telefonnummer: 09 2340 2497
Fax: 09 2340 2360
E-post: anne.suikkanen(at)evl.fi
Ytterligare information:

Registrering

Namn: Jaana Karvonen
Uppdrag: toimialasihteeri
Telefonnummer: 09 2340 2264
Fax: 09 2340 2360
E-post: jaana.karvonen(at)evl.fi
Namn: Marjo Laine
Uppdrag: toimistosihteeri
Telefonnummer: 09 2340 2712
Fax: 09 2340 2360
E-post: marjo-riitta.laine(at)evl.fi
Namn: Tuula Lehto
Uppdrag: toimistosihteeri
Telefonnummer: 09 2340 2230
Fax: 09 2340 2360
E-post: tuula.lehto(at)evl.fi
Namn: Pirjo Pyykkö
Uppdrag: toimistosihteeri
Telefonnummer: 09 2340 2461
Fax: 09 2340 2360
E-post: pirjo.pyykko(at)evl.fi

Tillämparstöd

Namn: Laila Asikainen
Uppdrag: sovellusneuvoja / tillämparstöd
Telefonnummer: 09 2340 2209
Fax: 09 2340 2360
E-post: laila.asikainen(at)evl.fi
Namn: Birgit Berghäll-Soinoja
Uppdrag: sovellusneuvoja
Telefonnummer: 09 2340 2383
Fax: 09 2340 2360
E-post: birgit.berghall(at)evl.fi
Namn: Anni Hirvonen
Uppdrag: toimistosihteeri
Telefonnummer: 09 2340 2221
Fax: 09 2340 2360
E-post: anni.hirvonen(at)evl.fi
Namn: Matleena Koski
Uppdrag: sovellusneuvoja-arkistosihteeri
Telefonnummer: 09 2340 2711
Fax: 09 2340 2360
E-post: matleena.koski(at)evl.fi
Namn: Sari Mäkelä
Uppdrag: toimistosihteeri
Telefonnummer: 09 2340 2220
Fax: 09 2340 2360
E-post: sari.makela(at)evl.fi
Namn: Niina Vuorinen
Uppdrag: sovellusneuvoja
Telefonnummer: 09 2340 2217
Fax: 09 2340 2360
E-post: niina.vuorinen(at)evl.fi

Adress

Tredje linjen 22 B
00530 Helsingfors

Till vilken församling hör du?