Bokning av begravningar och gravskötselavtal

tfn 09 2340 6001

helsinki.hautapalvelut(at)evl.fi

...................

Namn: Anneli Saari
Uppdrag: palveluesimies
Telefonnummer: 09 2340 2284
Fax: 09 2340 2610
E-post: anneli.saari(at)evl.fi
Namn: Heidi Aunola
Uppdrag: toimistosihteeri / byråsekreterare
Telefonnummer: 09 2340 2226
Fax: 09 2340 2610
E-post: heidi.aunola(at)evl.fi
Namn: Erja Härkönen
Uppdrag: toimistosihteeri
Telefonnummer: 09 2340 2278
Fax: 09 2340 2610
E-post: erja.harkonen(at)evl.fi
Namn: Maritta Leinonen
Uppdrag: toimistosihteeri / byråsekreterare
Telefonnummer: 09 2340 2273
Fax: 09 2340 2610
E-post: maritta.leinonen(at)evl.fi
Namn: Katja Mölkänen
Uppdrag: sovellusneuvoja
Telefonnummer: 09 2340 2229
Fax: 09 2340 2610
E-post: katja.molkanen(at)evl.fi
Namn: Tuula Peltonen
Uppdrag: toimistosihteeri
Telefonnummer: 09 2340 2225
Fax: 09 2340 2610
E-post: tuula.peltonen(at)evl.fi
Namn: Mira Pentilä
Uppdrag: toimistosihteeri
Telefonnummer: 09 2340 2253
Fax: 09 2340 2610
E-post: mira.pentila(at)evl.fi
Namn: Leena Rauhala
Uppdrag: sovellusneuvoja
Telefonnummer: 09 2340 2266
Fax: 09 2340 2610
E-post: leena.rauhala(at)evl.fi
Namn: Sara Tikkanen
Uppdrag: toimistosihteeri / byråsekreterare
Telefonnummer: 09 2340 2270
Fax: 09 2340 2610
E-post: sara.tikkanen(at)evl.fi

Centralregistrets gravtjänst

Tredje linjen 22 B 00530 Helsingfors
öppen vardags kl. 8.00-15.45, telefonservice kl. 9.00-15.45
tfn 09 2340 6001
Fax: 09 2340 2610
helsinki.hautapalvelut(at)evl.fi