Centralregistrets historia

Helsingfors kyrkliga samfällighets centralregister inledde sin verksamhet 1.1.1950. Utgångspunkten för grundandet var att centralisera kyrkobokföringen från församlingarna till en plats. Centralregistrets uppgift var att fungera som de evangelisk-lutherska Helsingfors församlingarnas gemensamma centralregister.

Då centralregistret inledde sin verksamhet hade Helsingfors 8 evangelisk-lutherska församlingar. Sedermera i och med församlingsdelningar har situationen förändrats så att idag hör 18 finska och 3 svenska församlingar till Helsingfors kyrkliga samfällighet. I centralregistret bevaras Helsingfors evangelisk-lutherska församlingarnas kyrkoböcker från år 1856 framåt.

Sitt första verksamhetsutrymme hade centralregistret på Styrmansgatan 13. Ett längre uppehåll gjordes i ämbetshuset på Bulevarden där centralregistret verkade i tjugo år från 1959 till 1979. År 1979 flyttade man till de nuvarande lokalerna i Församlingarnas hus på Tredje linjen 22.

Centralregistrets direktörer

Hannu Houtsonen,
direktör 1.6.1989-1.9.2014
Samuli Toivio, direktör 1.9.1971-13.4.1989.
Axel Palmgren,
direktör 1.11.1954-12.2.1971