Startsida > Gemensam förvaltning >

Centralregistret

Levnadsförloppet i kyrkoböckerna

Gravtjänst

Centralregistrets gravtjänst handhar ärenden som rör begravningar, gravplatser och gravskötsel.

Ämbetsbetyg

Centralregistret utställer ämbetsbetyg och uppgör släktutredningar för sina medlemmar.

Släktforskning

Centralregistret betjänar släktforskare med att göra släktutredningar

Välkommen som medlem i kyrkan

Bli medlem i kyrkan genom att fylla i webblanketten eller besöka kyrkoherdeämbetet eller centralregistret.

Befolkningsstatistik

Centralregistret vid Helsingfors kyrkliga samfällighet uppgör statistik över förändringar i Helsingfors församlingarnas befolkningstal.

Begäran om rätt att granska uppgifterna

Med stöd av 26 § i personuppgiftslagen (523/1999) har var och en rätt att få veta vilka uppgifter som registrerats om honom/henne i ett personregister.

Begäran om rätt att granska uppgifterna kan göras med bifogade blankett. (pdf, 0.97 Mt)

Du kan granska vilka uppgifter som f o m 1.10.1999 registrerats om dig i Finlands ev.-luth. kyrkas medlemsregister. De äldre uppgifterna är baserade på Helsingfors ev.-luth. församlingars medlemsregister.

Du har rätt att utan avgift granska dina uppgifter en gång per år.

Var och en har också rätt att kräva att den registeransvarige rättar personuppgifter som med hänsyn till ändamålet med behandlingen är oriktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade.

CENTRALREGISTRET

Tredje linjen 22 B 00530 Helsingfors
öppen måndag–torsdag kl. 9–15, telefonservice måndag–fredag kl. 9–15
tfn 09 23400 (växel)
Fax: 09 2340 2610
Karta

ÄMBETSBETYG OCH SLÄKTUTREDNINGAR

tfn 09 2340 5001

finskspråkig service:
p. 09 2340 5000

GRAVTJÄNST

tfn 09 2340 6001
helsinki.hautapalvelut(at)evl.fi

finskspråkig service:
p. 09 2340 6000

Mer kontaktuppgifter


OBS!

Centralregistrets ämbetsbetygkundservice är öppet från och med 1.1.2018 måndag-torsdag kl. 9-15 (stängd på fredagar).

Centralregistrets telefontjänst är öppet fortfarande måndag- fredag kl. 9-15.