skriftskola

Skriftskolan finns till för att du ska lära dig mera om den tro du har blivit döpt till. Då du döptes blev du medlem i församlingen och medlem i Guds stora familj. Året före du fyller 15 år inbjuds du till skriftskola om du är medlem i församlingen. Vi ordnar skriftskolor som läger på vintern och på sommaren samt möjligen vid behov som en regelbundet återkommande grupp under vintern.

konfirmation

Efter genomgången skriftskola har du rätt att bli konfirmerad. Skriftskola och konfirmation hör inte automatiskt ihop utan efter skriftskolan väljer du ifall du vill bli konfirmerad eller ej. Konfirmationen innebär att du bekräftar ditt dop, att du omfattar den tro som du har blivit döpt till. I och med konfirmationen blir du "vuxen" medlem i församlingen. Du har möjlighet att blir fadder och du har rätt att rösta i församlingsval då du har fyllt 16 år samt ställa upp som kandidat i församlingsval efter att du har fyllt 18 år. För att du ska få gifta dig i kyrkan räcker det med att du har gått skriftskolan.