Diakoni

Ibland ställs vi inför sådana situationer i livet då det kan vara skönt att få tala med någon. Det kan vara lättare att rådgöra med en utomstående, än med vänner och släktingar.

Församlingen har en diakonissa som finns till för dig. Hon är bundna av tystnadsplikt. Du kan träffa henne på henens mottagning eller hemma hos dig. Diakonissan kan hjälpa dig på ditt modersmål. Hon kan samtala med dig och hjälpa till att finna fungerande lösningar i din situation. Diakonissan kan förmedla kontakt till olika myndigheter och stöda dig när din livssituation plötsligt har förändrats.

Gruppverksamhet

  • Stickklubben
    I klubben får man sticka eller virka, dvs. handarbeta det man vill. Ett mål, som vi har, är att sticka babysockor åt nyfödda barn. Dessa sockor delas ut vid dopet och blir då en gåva från vår församling. Om du känner för att sticka t.ex. dessa sockor, så kan du komma med i vår grupp eller så kan du också handarbeta hemma, och hämta sockorna sedan till oss. Restgarn emottas med tacksamhet. Gruppen samlas i Matteussalen varannan torsdag kl. 12-14 (jämna veckor).

    Du är varmt välkommen !
    Närmare uppgifter fås av diakonissan Carita Riitakorpi, 050-3803 986 eller carita.riitakorpi@evl.fi

  • En sorgegrupp för dig som mist en nära anhörig. Kontaktperson Carita Riitakorpi