BARN- OCH FAMILJEARBETE

Matteus församling har ett mångsidigt utbud av verksamhet för familjer och barn.
Vårt mål är att på olika sätt få vara med i barnets liv ända från dopet och längs med hela uppväxten.
Barnarbetet har många olika former.

Gung & Sjung (0 - ca 1 år)

För de riktigt små har vi en babyrytmikgrupp som kallas Gung & Sjung. Där får man sjunga, dansa och leka med andra jämnåriga. Barnen är indelade i grupper enligt ålder. Till Gung & Sjung anmäler man sig på förhand. Efter babyrytmiken finns det tid för kaffe och en pratstund i Olavussalen. Gung & Sjung -grupperna samlas på tisdagar i Matteuskyrkan (första våningen), Åbohusvägen 3.

Det är möjligt att hoppa på under terminens gång. Hör dig för om ev. lediga platser!
Deltagaravgiften är 30 € per termin och familj.
Anmälning och frågor till Daniela Strömsholm
daniela.stromsholm@evl.fi, 050 596 7769

Klapp & Klang (1 - 4 år)

För de små har vi knatterytmikgrupper som kallas Klapp & Klang. Där får man sjunga, dansa och leka med andra jämnåriga. Till grupperna anmäler man sig på förhand. Efter knatterytmiken finns det tid för kaffe och en pratstund i Olavussalen. Klapp & Klang -grupperna samlas tisdag förmiddagar i Matteuskyrkan (första våningen), Åbohusvägen 3.

Det är möjligt att hoppa på under terminens gång. Hör dig för om ev. lediga platser!
Deltagaravgiften är 30 € per termin och familj.
Anmälning och frågor till Daniela Strömsholm
daniela.stromsholm@evl.fi, 050 596 7769

Lördags klapp & klang

Barn (9 mån-4 år med vuxen) får sjunga, dansa och leka med andra jämnåriga, efteråt blir det kaffe och saft med karelska piroger. Ledare: Catarina Bärlund-Palm. Lördagsklapp&klang ordnas ett par gånger i terminen i samband med pyssel för större barn.
Ingen anmälan behövs. Adress Åbohusvägen 3, 2 vån.

Söndagsskola

(4 år -) I Matteuskyrkans utrymmen, Åbohusv. 3. Ingen anmälan på förhand. Följande söndagar:

28.1, 11.2, 11.3, 18.3, 25.3, 1.4, 15.4, 22.4, 29.4 kl. 10 i Matteuskyrkan

Bibelberättelse, pyssel, lek mm.

Dagklubb

(3-6 år) Matteus församling har för tillfället en klubb i Nordsjö som leds av Marianne Bergström. Det finns lediga platser i dagklubben.
Barn samlas må, ti, fr kl. 9.30–12.30. Dagklubben startar i augusti och följer därefter skolterminerna.

Familjeklubb

Gruppen samlas på torsdagarna kl. 9.30-12 i Nordsjö, Sjökortsgränden 6.
Ledare Marianne Bergström.

Sportklubben (åk 1-6)

För barn i skolåldern ordnar vi Sportklubb i Nordsjö, Rastis: ti kl. 15.15-16.15 (flickor & pojkar)
Inneskor med! Pris: 20euro/termin.
Anmälan och info: Catarina Bärlund-Palm, catarina.barlund-palm@evl.fi, 050 380 3936. Det är församlingens ungdomar, hjälpledare, som drar klubben.

Pysselklubb

Pysselklubb ordnas i följande skolor: Botby grundskola, Degerö lågstadieskola, Östersundom skola.
Vi gör olika slags hobbyarbeten, målar, jobbar med tygtryck, moddelera, glasmålning m.m.
Pris: 20euro/termin.
Ledare: Catarina Bärlund-Palm, familjearbetsledare.

Församlingens medarbetare besöker daghem och skolor regelbundet under terminerna. På sommaren och på hösten finns det möjlighet att delta i barnläger och/eller familjeläger.