KÖRVERKSAMHET

Barnkör

Matteus barnkör är en kör för sångglada barn i lågstadieåldern. I kören får barnen sjunga sånger i olika stilar och lära sig att använda rösten på ett mångsidigt sätt. Barnen i kören får uppträda i samband med församlingens familjegudstjänster, skolgudstjänster samt egna konserter. Kören övar i samarbete med lågstadierna på Matteus församlings område direkt efter skoldagen.

Brändö lågstadium - Degerö lågstadieskola - Botby grundskola - Östersundom skola - Nordsjö lågstadieskola

Körledare: Emma Gustafsson och Patricia Borgman
Kontakta Emma: emmagustafsson@email.com, tfn 050-491 7360

Matteus Gospel

KÖREN HAR UPPEHÅLL under 2017
Mer info: marianne.sundroos@evl.fi eller tfn 040-584 0296.

Matteus kyrkokör

Kyrkokörens främsta uppgift är att berika församlingens gudstjänstliv med sång. Kyrkokören medverkar också vid konserter och kyrkosångsfester och åker på resor. Kören övar på tisdagar kl 18.30–20.30 i Matteussalen, Åbohusvägen 3, 2 våning.

Kören tar emot nya sångare! Ring för mer information.

Körledare: Mimi Sundroos och Anders Forsman
Kontakta Mimi: marianne.sundroos@evl.fi, 040-584 0296.

VårTon

Varje onsdag kl. 15.30-17, Matteuskyrkans 1 vån, Olavussalen
Hör du till dem som inte vågar öppna munnen för att sjunga eller månntro till dem, som upplever att din sångröst har blivit något rostbeklädd under åren. Ta då mod till dig och kom med för att upptäcka din sångröst, som du trodde att inte alls fanns eller för att uppdatera din sångkondition.

Vi jobbar med att hitta instrumentets (kroppens) optimala hållning och balans. Därutöver fösöker vi aktivera andningen på rätt sätt (sätta igång luftpumpen) samt förstås tränar vi gehör och sjunger enkla, trevliga sånger.

Att sjunga ger hälsa och välmående på alla plan, oberoende av ålder.

Mera info: kantor Mimi Sundroos, 040-584 0296.