Startsida > Församlingar > Matteus församling > Nyheter > 2018 > 02 >

Söndagens gudstjänster 18.2.2018

Söndagens gudstjänster 18.2.2018

13.02.2018 09:29

De svenskspråkiga ev.luth- gudstjänsterna i Helsingfors.

SÖNDAG- KYRKDAG

Helsingfors svenska ev.luth. församlingar

JOHANNES

S:t Jacobs kyrka Sö 10 högmässa. Kyrkkaffe.

Johanneskyrkan Sö 12 högmässa. Kyrkkaffe.

MATTEUS

Matteuskyrkan Sö 10 högmässa. Kyrkkaffe.

PETRUS

Munksnäs kyrka Sö 10 högmässa. Kyrkkaffe. Söndagsskola.

Åggelby gamla kyrka Sö 12 högmässa. Kyrkkaffe.

Södra Haga kyrka Sö 16.30 Puls- gudstjänst Barnkyrka & Coolkids.

DEUTSCHE GEMEINDE

So um 11 Uhr Gottesdienst.

OLAUS PETRI

Sö 11 högmässa.

HELSINGFORS PROSTERI

Rekreationsdagar för närståendevårdare

Dagarna ordnas 24-27.4.2018 på Herrgårdsbadet Kaisankoti som ligger i Esbo, norr om Bodom träsk. Vi erbjuder samvaro och samtal med andra närståendevårdare, möjlighet att röra på sig i bassäng, i gymnastiksal och utomhus. Deltagaravgift 95 euro, kost och logi i enkelrum ingår. Sista anmälningsdagen är 21.3 och anmälningarna går till Maria Hall-Pänttäjä, tfn 09 2340 2540, maria.hall-panttaja@evl.fi eller Jonna Skand, tfn 046 810 5037, jonna.skand@folkhalsan.fi. Arrangörer: Helsingfors kyrkliga samfällighet och Folkhälsans Förbund med stöd av STEA.

Tomasmässan

Vårens svenska Tomasmässor firas 20.3 och 24.4 kl. 18 i Johanneskyrkan. Planerings- och förbönsmöten hålls i kryptan 6.3 och 3.4 kl. 16.15. Info Ulf Skogström e-post: ulf.skogstrom@evl.fi.

Kyrkans samtalshjälp erbjuder chatt, brev-, nät- och telefonjour. Tel. 0400 22 11 90 (från utlandet +358400221190) varje kväll kl. 20-24. www.samtalstjanst.fi.

Kampens kapell: öppet vardagar 8–20 och veckoslut samt helgdagar 10–18. Mer info www.helsingforsforsamlingar.fi.