Startsida > Församlingar > Matteus församling > Nyheter > 2018 > 02 >

Söndagens gudstjänster 11.2.2018

Söndagens gudstjänster 11.2.2018

08.02.2018 10:32

De svenskspråkiga ev.-luth. församlingarnas gudstjänster i Helsingfors.

SÖNDAG- KYRKDAG

Helsingfors svenska ev.luth. församlingar

JOHANNES

S:t Jacobs kyrka Sö 10 högmässa. Kyrkkaffe.

Johanneskyrkan Sö 10.15 Pedaler, pipor och pizza.

Johanneskyrkan Sö 12 högmässa. Chorus Sanctae Ceciliae. Kyrkkaffe i missionens tecken.

Folkhälsans seniorhus Sö 15 mässa.

MATTEUS

Matteuskyrkan Sö 10 högmässa. Söndagsskola. Kyrkkaffe.

PETRUS

Munksnäs kyrka Sö 10 högmässa. Kyrkkaffe. Söndagsskola.

Åggelby gamla kyrka Sö 12 högmässa. Kyrkkaffe.

Södra Haga kyrka Sö 16.30 Puls- gudstjänst Barnkyrka & Coolkids.

DEUTSCHE GEMEINDE

So um 15 Uhr Gottesdienst in Tampere, Alexanderkirche.

OLAUS PETRI

Sö 11 högmässa. Olaus Petrikören medv.

HELSINGFORS PROSTERI

Tomasmässan

Inspirationskväll med andakt i Johanneskyrkans krypta tisdag 13.2 kl. 18. Vårens svenska Tomasmässor firas 20.3 och 24.4 kl. 18 i Johanneskyrkan. Planerings- och förbönsmöten hålls i kryptan 6.3 och 3.4 kl. 16.15. Info Ulf Skogström e-post: ulf.skogstrom@evl.fi.

Kyrkans samtalshjälp erbjuder chatt, brev-, nät- och telefonjour. Tel. 0400 22 11 90 (från utlandet +358400221190) varje kväll kl. 20-24. www.samtalstjanst.fi.

Kampens kapell: öppet vardagar 8–20 och veckoslut samt helgdagar 10–18. Mer info www.helsingforsforsamlingar.fi.