Startsida > Församlingar > Matteus församling > Nyheter > 2018 > 01 >

Söndagens gudstjänster 21.1.2018

Söndagens gudstjänster 21.1.2018

18.01.2018 10:01

De svenskspråkiga gudstjänsterna i ev.luth- församlingar i Helsingfors.

SÖNDAG- KYRKDAG

Helsingfors svenska ev.luth. församlingar

JOHANNES

S:t Jacobs kyrka Sö 10 högmässa. Kyrkkaffe.

Johanneskyrkan Sö 12 högmässa. Kammarkören Jubilate. Kyrkkaffe.

Folkhälsans Seniorhus Sö 15 mässa.

MATTEUS

Matteuskyrkan Sö 10 högmässa.

PETRUS

Munksnäs kyrka Sö 10 högmässa. Kyrkkaffe. Söndagsskola, kontakt: britta.lassus@gmail.com

Åggelby gamla kyrka Sö 12 högmässa. Kyrkkaffe.

Södra Haga kyrka Sö 16.30 Puls- gudstjänst Barnkyrka & Coolkids. Kontakt Katrin Björklund.

DEUTSCHE GEMEINDE

So um 11 Uhr Gottesdienst.

OLAUS PETRI

Sö 11 högmässa.

HELSINGFORS PROSTERI

Det hjälper att prata:

Kyrkans samtalshjälp erbjuder chatt, brev-, nät- och telefonjour. Tel. 0400 22 11 90 (från utlandet +358400221190) varje kväll kl. 20-24. www.samtalstjanst.fi.

Kampens kapell: öppet vardagar 8–20 och veckoslut samt helgdagar 10–18. Mer info www.helsingforsforsamlingar.fi.