Startsida > Församlingar > Matteus församling > Nyheter > 2017 > 12 >

Söndagens gudstjänster 17.12.2017

Söndagens gudstjänster 17.12.2017

13.12.2017 14:25

Svenskspråkiga gudstjänster i församlingarna i Helsingfors.

SÖNDAG- KYRKDAG

Helsingfors svenska ev.luth. församlingar

JOHANNES

Johanneskyrkan Sö 12 högmässa. Kyrkkaffe.

S:t Jacobs kyrka Sö 16 De vackraste julsångerna. S:t Jacobs kören och barnkören medv. Glöggservering i vapenhuset från 15. Teckenspråkstolkning.

MATTEUS

Matteuskyrkan Sö 10 högmässa. Kyrkkaffe.

Matteuskyrkan Sö 18 De vackraste julsångerna med Marika Westerling, Matteus julkör, Mimi Sundroos, Mia Westerling, Stefan Forsén.

PETRUS

Munksnäs kyrka Sö 10 högmässa. Kyrkkaffe.

Åggelby gamla kyrka Sö 12 högmässa. Kyrkkaffe.

Hagasalen Sö 16.30 Puls- gudstjänst Barnkyrka & Coolkyrka.

DEUTSCHE GEMEINDE

So um 11 Uhr Abendmahlsgottesdienst zum 3. Advent.

So um 18 Uhr Die schönsten Weihnachtslieder.

OLAUS PETRI

Sö 11 högmässa.

HELSINGFORS PROSTERI

Julkrubbor i Helsingfors utställda i kyrkor och skyltfönster från 26.11.2017-6.1.2018. Se närmare www.jouluseimet.fi.

Julradion klingar från advent till Trettondagen. Julsångsdagen har blivit tradition och firas den 15.12 i hela landet. Då uppmuntras alla att delta spontant på arbetsplatser, torg och gator. Bekanta dig med www.julradion.fi, www.devackrastejulsångerna.fi och www.jul.fi.

Det hjälper att prata.

Kyrkans samtalshjälp erbjuder chatt, brev-, nät- och telefonjour. Tel. 0400 22 11 90 (från utlandet +358400221190) varje kväll kl. 20-24. www.samtalstjanst.fi.

Kampens kapell: öppet vardagar 8–20 och veckoslut samt helgdagar 10–18. Mer info www.helsingforsforsamlingar.fi.