Startsida > Församlingar > Matteus församling > Nyheter > 2017 > 11 >

Söndagens gudstjänster 26.11.2017

Söndagens gudstjänster 26.11.2017

23.11.2017 13:55

Svenskspråkiga gudstjänster i Helsingfors ev.luth-församlingar.

SÖNDAG- KYRKDAG

Helsingfors svenska ev.luth. församlingar

JOHANNES

S:t Jacobs kyrka Sö 10 högmässa. Johan Peitsalo, cello. Kyrkbrunch.

Johanneskyrkan Sö 12 högmässa. Kammarkören Jubilate. Kyrkkaffe.

MATTEUS

Matteuskyrkan Sö 10 högmässa. Söndagsskola. Kyrkkaffe i Olavussalen.

PETRUS

Munksnäs kyrka Sö 10 högmässa. Kyrkkaffe.

Åggelby gamla kyrka Sö 12 högmässa. Kyrkkaffe.

Södra Haga Sö 16.30 Puls- gudstjänst. Barnkyrka & Coolkids. Ester Rudnäs & co.

DEUTSCHE GEMEINDE

So um 11 Uhr Gottesdienst zum Ewigkeirssonntag (Matti Fischer)

OLAUS PETRI

Sö 11 högmässa. Schola Olaus Petri medv. dir. Valter Maasalo.

HELSINGFORS PROSTERI

Ti 28.11 kl 13 Julpyssel för personer med funktionsnedsättning tillsammans med Ulla Gripenberg. Plats: Församlingarnas hus, Tredje linjen 22, rum 115 Ekelund 1. vån. Info Maria Hall-Pänttäjä tel 09-2340 2540.

Det hjälper att prata. Kyrkans samtalshjälp erbjuder chatt, brev-, nät- och telefonjour. Tel. 0400 22 11 90 (från utlandet +358400221190) varje kväll kl. 20-24. www.samtalstjanst.fi.

Kampens kapell: öppet vardagar 8–20 och veckoslut samt helgdagar 10–18. Mer info www.helsingforsforsamlingar.fi.