Startsida > Församlingar > Matteus församling > Nyheter > 2017 > 11 >

Gudstjänster på Alla helgons dag och 5.11

Gudstjänster på Alla helgons dag och 5.11

01.11.2017 09:27

De svenskspråkiga gudstjänsterna i ev.luth-församlingar i Helsingfors.

SÖNDAG- KYRKDAG

Helsingfors svenska ev.luth. församlingar

JOHANNES

S:t Jacobs kyrka Lö 10 högmässa på Alla helgons dag.

Sandudds Nya kapell Lö 16 Parentationsgudstjänst.

Johanneskyrkan Sö 12 Sång i Guds värld. Högmässa med psalmer ur psalmbokstillägget. Kyrklunch.

Gamla kyrkan Sö 18 Requiemmässa. Tomas Vokalensemble framför Torsten Stenius Svenskt Requiem.

MATTEUS

Matteuskyrkan Lö 18 Allhelgonadagens parentationsgudstjänst till de avlidnas minne. Matteus kyrkokör & kantorer.

Matteuskyrkan Sö 10 högmässa. Söndagsskola. Kyrkkaffe.

Matteuskyrkan Sö 18 kvällsmässa med K Thulesius. Kvällste.

PETRUS

Månsas kyrka Lö 16 parentationsgudstjänst. Kaffeserv.

Munksnäs kyrka Sö 10 högmässa. Kyrkkaffe.

Åggelby gamla kyrka Sö 12 högmässa. Kyrkkaffe.

Södra Haga Sö 16.30 Puls- gudstjänst. Barnkyrka & Coolkids.

DEUTSCHE GEMEINDE

So um 11 Uhr Gottesdienst.

"Exemplet S:ta Clara kyrkan i Stockholm" 5.11.2017 kl.14.30 i Tyska kyrkans församlingssal (Unionsgatan 1) i Helsingfors kommer assisterande prästen Nils Lidskog sedan 15 år berätta om Stockholms St: Clara kyrkans verksamhet. Kom och lyssna, alla är hjärtligt välkomna. Förfrågningar ring diakonie Tel: 050 5942498

OLAUS PETRI

Lö 18 minnesgudstjänst på Alla helgons dag. Schola Olaus Petri medv.

Sö 11 högmässa. Kyrkkaffe.

HELSINGFORS PROSTERI

Det hjälper att prata. Kyrkans samtalshjälp erbjuder chatt, brev-, nät- och telefonjour. Tel. 0400 22 11 90 (från utlandet +358400221190) varje kväll kl. 20-24. www.samtalstjanst.fi.

Kampens kapell: öppet vardagar 8–20 och veckoslut samt helgdagar 10–18. Mer info www.helsingforsforsamlingar.fi.