Startsida > Församlingar > Matteus församling > Nyheter > 2017 > 10 >

Söndagens gudstjänster 15.10.2017

Söndagens gudstjänster 15.10.2017

12.10.2017 09:19

Svenskspråkiga gudstjänster i Helsingfors ev.-lutherska församlingar.

SÖNDAG- KYRKDAG

Helsingfors svenska ev.luth. församlingar

JOHANNES

S:t Jacobs kyrka 10 högmässa. Kyrkkaffe.

Johanneskyrkan Sö 12 högmässa. Tomas vokalensemble. Kyrkkaffe.

Folkhälsans seniorhus Sö 15 mässa.

MATTEUS

Matteuskyrkan Sö 10 högmässa. Kyrkokören, söndagsskola. Kyrkkaffe.

PETRUS

Munksnäs kyrka Sö 10 högmässa. Kyrkkaffe.

Åggelby gamla kyrka Sö 12 högmässa. Kyrkkaffe.

Södra Haga Sö 16.30 Puls- gudstjänst. Barnkyrka & Coolkids.

DEUTSCHE GEMEINDE

So um 11 Uhr Gottesdienst.

OLAUS PETRI

Sö 11 högmässa. Schola Olaus Petri medv.

HELSINGFORS PROSTERI

Mässa i Taizéstili

Helsingfors domkyrkas krypta (Kyrkogatan 18) fredag 13.10 kl. 18.00. Mässan är flerspråkig. Medv. Maikki Viljanen-Pihkala, Jessica Högnabba. Vi dricker te tillsammans efteråt.

Det hjälper att prata. Kyrkans samtalshjälp erbjuder chatt, brev-, nät- och telefonjour. Tel. 0400 22 11 90 (från utlandet +358400221190) varje kväll kl. 20-24. www.samtalstjanst.fi.

Kampens kapell: öppet vardagar 8–20 och veckoslut samt helgdagar 10–18. Mer info www.helsingforsforsamlingar.fi.