Startsida > Församlingar > Matteus församling > Nyheter > 2017 > 09 >

Mikaelidagens gudstjänster 1.10.2017

Mikaelidagens gudstjänster 1.10.2017

27.09.2017 09:56

De ev.- luth. församlingarnas gudstjänster på svenska i Helsingfors.

SÖNDAG- KYRKDAG

Helsingfors svenska ev.luth. församlingar

JOHANNES

Johanneskyrkan Sö 12 högmässa. Roströsten medv, kyrkkaffe.

S:t Jacobs kyrka 16 mässa med små och stora. S:t Jacobs barnkör medv.

MATTEUS

Matteuskyrkan Sö 10 mässa med små och stora. Matteus barnkör. Kyrkkaffe och saft.

Matteuskyrkan Sö 18 kvällsmässa. Kvällste.

PETRUS

Munksnäs kyrka Sö 10 högmässa. Kyrkkaffe.

Åggelby gamla kyrka Sö 12 högmässa. Kyrkkaffe.

Södra Haga Sö 16.30 Puls- gudstjänst. Barnkyrka & Coolkids.

DEUTSCHE GEMEINDE

So um 11 Uhr Familiengottesdienst zum Erntedank.

OLAUS PETRI

Sö 11 högmässa. Olaus Petrikören medv.

HELSINGFORS PROSTERI

Det hjälper att prata. Kyrkans samtalshjälp erbjuder chatt, brev-, nät- och telefonjour. Tel. 0400 22 11 90 (från utlandet +358400221190) varje kväll kl. 20-24. www.samtalstjanst.fi.

Kampens kapell: öppet vardagar 8–20 och veckoslut samt helgdagar 10–18. Mer info www.helsingforsforsamlingar.fi.