Startsida > Församlingar > Matteus församling > Nyheter > 2017 > 09 >

Söndagens gudstjänster 17.9

Söndagens gudstjänster 17.9

12.09.2017 10:35

Svenskspråkiga gudstjänster i de evangelisk-lutherska församlingarna.

SÖNDAG- KYRKDAG

Helsingfors svenska ev.luth. församlingar

JOHANNES

S:t Jacobs kyrka 10 högmässa. Kyrkkaffe.

Johanneskyrkan Sö 12 högmässa. Kammarkören Jubilate. Kyrkkaffe.

MATTEUS

Matteuskyrkan Lö 11.30 konfirmation (L3) Lö 14 konfirmation (L4). Kollekt till ungdomsarbetet.

Matteuskyrkan Sö 10 högmässa. Kyrkkaffe.

PETRUS

Munksnäs kyrka Sö 10 högmässa. Kyrkkaffe.

Åggelby gamla kyrka Sö 12 högmässa. Kyrkkaffe.

Korpirauha lägergård Puls- gudstjänst, i samband med församlingshelgen Fokus.

DEUTSCHE GEMEINDE

So um 11 Uhr Gottesdienst.

OLAUS PETRI

Sö 11 högmässa. Kyrkkaffe och konfirmandinskrivning efter högmässan.

HELSINGFORS PROSTERI

Tomasmässa i Johanneskyrkan ti 19.9 kl. 18 med predikant Maria Lindberg, Ulf Skogström och Anders Ekberg som står för musiken. Téstund efter mässan.

Det hjälper att prata. Kyrkans samtalshjälp erbjuder chatt, brev-, nät- och telefonjour. Tel. 0400 22 11 90 (från utlandet +358400221190) varje kväll kl. 20-24. www.samtalstjanst.fi.

Kampens kapell: öppet vardagar 8–20 och veckoslut samt helgdagar 10–18. Mer info www.helsingforsforsamlingar.fi.