Startsida > Församlingar > Matteus församling > Nyheter > 2017 > 08 >

Söndagens gudstjänster 27.8.2017

Söndagens gudstjänster 27.8.2017

24.08.2017 12:45

De evangelisk- lutherska församlingarnas gudstjänster i Helsingfors.

SÖNDAG- KYRKDAG

Helsingfors svenska ev.luth. församlingar

JOHANNES

Gamla kyrkan Sö 12 högmässa.

Helsingfors domkyrka Sö 20 Orgelsommarens konsert, vokalensemble Lumen Valo, Seppo Murto.

MATTEUS

Matteuskyrkan Sö 10 högmässa. Kyrkkaffe.

PETRUS

Munkshöjdens kyrka Lö 10 (läger 1) och Lö 13 (läger 2) Konfirmation.

Munksnäs kyrka Sö 10 högmässa.

Åggelby gamla kyrka Sö 12 högmässa.

Södra Haga kyrka Sö 16.30 Puls- gudstjänst.

DEUTSCHE GEMEINDE

So 27.8. um 11 Uhr Gottesdienst.

OLAUS PETRI

Sö 11 högmässa.

HELSINGFORS PROSTERI

Det hjälper att prata. Kyrkans samtalshjälp erbjuder chatt, brev-, nät- och telefonjour. Tel. 0400 22 11 90 (från utlandet +358400221190) varje kväll kl. 20-24. www.samtalstjanst.fi.


Kampens kapell: öppet vardagar 8–20 och veckoslut samt helgdagar 10–18. Mer info www.helsingforsforsamlingar.fi.