Startsida > Församlingar > Matteus församling > Nyheter > 2017 > 08 >

Söndagens gudstjänster 3.9

Söndagens gudstjänster 3.9

29.08.2017 11:22

De svenskspråkiga evangelisk-lutherska församlingarnas gudstjänster i Helsingfors.

SÖNDAG- KYRKDAG

Helsingfors svenska ev.luth. församlingar

JOHANNES

S:t Jacobs kyrka 10 högmässa.

Johanneskyrkan Sö 12 högmässa.

MATTEUS

Matteuskyrkan Sö 10 högmässa. Kyrkkaffe.

PETRUS

Munksnäs kyrka Sö 10 högmässa.

Åggelby gamla kyrka Sö 12 högmässa.

Södra Haga kyrka Sö 16.30 Puls- gudstjänst.

Södra Haga kyrka 16.30 barnkyrka, barn i åldern 3-7 år.

Södra Haga kyrka 16.30 CoolKids, för barn i åldern 8-13 år.

DEUTSCHE GEMEINDE

So um 11 Uhr Abendmahlsgottesdienst.

OLAUS PETRI

Sö 11 högmässa. Kyrkkaffe.

HELSINGFORS PROSTERI

Det hjälper att prata. Kyrkans samtalshjälp erbjuder chatt, brev-, nät- och telefonjour. Tel. 0400 22 11 90 (från utlandet +358400221190) varje kväll kl. 20-24. www.samtalstjanst.fi.

Kampens kapell: öppet vardagar 8–20 och veckoslut samt helgdagar 10–18. Mer info www.helsingforsforsamlingar.fi.