Startsida > Församlingar > Matteus församling > Nyheter > 2017 > 06 >

Hjälp att stiga ut ur cirkeln

Hjälp att stiga ut ur cirkeln

15.06.2017 14:27 / uppdaterad 15.06.2017 14:44

– Vi är inte specialistläkare eller ekonomirådgivare som skickar dig vidare till nästa lucka ifall vi inte vet svaret på din fråga. Vi lyssnar till dig så som den du är.

Så säger Ann-Sofie Öist, familjerådgivare och psykolog på kyrkan i Helsingfors, när hon beskriver den samtalstjänst som församlingarna erbjuder varje kväll mellan klockan 20–23. Vem som helst kan ringa samtalstjänsten, i andra ändan svarar utbildade frivilliga eller kyrkligt anställda med tystnadsplikt.

– Mötet med en annan människa är väldigt viktigt, att jag upplever att någon lyssnar på mig och verkligen försöker förstå och sätta sig in i min situation. Kanske finns det varken svar på mina frågor eller en lösning på mitt läge, men vi kan förundras tillsammans över situationen, säger Öist.

Enligt henne kan det ibland redan hjälpa att få stanna upp tillsammans med någon annan.

– Kanske kan den som lyssnar ställa några frågor som gör att du själv kommer på vilka vägar vidare du de facto har.

Att möta människan oberoende av vilken situation hon befinner sig i just nu, hör till kyrkans grunduppdrag.

– Vi försöka se människan som helhet. I kyrkan är vi också vana vid att möta folk i väldigt olika situationer.

Sätt ord på det

Vid sidan av telefonjouren erbjuder kyrkan också en chattjour som under sommaren är öppen onsdag – torsdag mellan klockan 18 – 20.

– Att chatta istället för att ringa har både för- och nackdelar, konstaterar Jessica Högnabba, studentpräst och en av dem som svarar på kyrkans chattjour.

När kroppsspråket, alla verbala nyanser, tonlägen och naturliga pauser saknas blir kommunikationen otydligare.

– Jag måste ställa fler frågor via chatten än när jag talar med någon i telefon, det är så lätt att missförstå varandra när man skriver. Å andra sidan ser jag själva skrivandet, och det att du själv kan läsa igenom vad du skrivit, som en del av den själavårdande processen.

När ska man ta kontakt?

– När du fastnat i ett mönster och du märker att du har svårt att komma vidare, ring! säger Öist.

Det är Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som står bakom samtalstjänsten, som också medlem i Delegationen för de etiska principerna för frivillig telefon- och näthjälp PuhEet och i det internationella IFOTES-förbundet (International Federation of Telephone Emergency Services). Kyrkans samtalstjänst fungerar både på svenska och finska.


Det hjälper att prata

•Samtalstjänsten består av chatt, brev-, nät- och telefonjour.

•Chattjouren har öppet onsdag och torsdag kl. 18-20 och finns på adressen www.samtalstjanst.fi Från och med den 14.8 har chatten öppet må-to.

•Nätjouren hittar du under samma adress, breven besvaras inom en eller ett par dagar.

•Telefonjourens nummer är 0400 22 11 90 (från utlandet +358400221190) och dejourerar varje kväll kl. 20-23.

•Du kan dessutom skriva ett handskrivet brev till Kyrkans brevjour, PB 210, 00131 Helsingfors.